Afișează:


Lansare de carte – Octavia Nedelcu, Istoria literaturii sârbe. Realismul. Ediția a II-a revizuită

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
16 Martie
18:00 - 18:17

Octavia Nedelcu, prof. univ. dr. la Departamentul de filologie rusă și slavă, secția de filologie sârbă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București: aproape o sută de studii și articole în reviste de specialitate din țară și străinătate; cinci volume de studii consacrate literaturii și culturii sârbe. Alte contribuții: îngrijire de volume; antologii; ghiduri de conversație; dicționare; de asemenea, numeroase lucrări în domeniul culturii polone. Este și o cunoscută traducătoare din limba sârbă, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Volumul lansat, pe care îl prezintă însăși autoarea, reflectă o parte din activitatea didactică și științifică a acesteia.