Înapoi

Termeni și condiții

Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2020 , ora 8.14
Ultima modificare: Luni, 16 nov 2020, ora 08.14

Gaudeamus, Gaudeamus Radio România și gaudeamus.ro sunt denumiri comerciale ale Societății Române de Radiodifuziune, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, sector 1, Str. G-ral Berthelot 60-64, CF RO 8296093, IBAN: RO55RNCB0072020805170043, deschis la B. C. R. sector 1, și RO49TREZ7005069XXX000641, Telefon: 021 319 05 22, e-mail: office@gaudeamus.ro.

1) WWW.GAUDEAMUS.RO

a) Se referă la domeniul gaudeamus.ro, împreună cu subdomeniile și proiectele online asociate acestuia, precum și cu fișierele și materialele publicate care aparțin exclusiv și sunt deținute exclusiv de către Gaudeamus Radio România.

b) Vizitarea, informarea, completarea documentelor, înscrierea la evenimente, precum și folosirea tuturor serviciilor website-ului gaudeamus.ro, presupun acceptarea în totalitate, ori de câte ori accesați adresa www.gaudeamus.ro, a acestui document. Pentru a fi în cunoștință de cauză, atunci când doriți să folosiți serviciile noastre, sau atunci când doriți doar să vă informați, vă rugăm să citiți și să vă însușiți întocmai documentul Termeni și Condiții. Prin faptul că v-ați creat un cont de utilizator pe www.gudeamus.ro, prin faptul că folosiți serviciile furnizate de acest website, prin faptul că finalizați o înscriere la un eveniment, înseamnă că ați accesat, ați citit, ați înțeles, și confirmați că sunteți de acord cu documentul Termeni și Condiții. Invocarea faptului de a nu cunoaște Termeni și Condiții publicat la adresa www.gaudeamus.ro nu atrage niciun fel de responsabilitate din partea Gaudeamus Radio România.

c) Încercările de orice natură care au ca scop fraudarea și modificarea modului normal de funcționare a gaudeamus.ro, distrugerea de conținut electronic sau de servicii electronice care deservesc website-ul gaudeamus.ro, inclusiv ale corporației Radio România sau a terților cu care Gaudeamus Radion România are încheiate contracte, însușirea fără acord prealabil și/sau reproducerea cu caracter comercial de materiale și informații publicate pe www.gaudeamus.ro, precum și invocarea numelui Gaudeamus Radio România și a proiectelor conexe acestuia în scopuri comerciale, altele decât cele legale, oferă Gaudeamus Radio România dreptul unilateral și neechivoc de a face uz de toate prerogativele sale adresându-se instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte și recuperarea pierderilor materiale și de imagine.

d) Reproducerea și/sau traducerea precum și utilizarea conținutului, informațiilor sau materialelor de orice tip referitoare la Gaudeamus Radio România, inclusiv cele publicate pe acest website (documente, fotografii, baze de date, logo-uri, sigle și alte formate multimedia audio video foto) este permisă de către proprietarul Gaudeamus Radio România doar cu scopul informării personale și publice, dar numai cu indicarea sursei www.gaudeamus.ro.

e) Dacă oricare dintre materialele încarcate pe gaudeamus.ro constituie o încalcare a drepturilor de autor și/sau a drepturilor conexe drepturilor de autor, orice persoană vătămată este rugată să trimită către Gaudeamus Radio România un mesaj în acest sens, la adresa: office@gaudeamus.ro

e) Din punct de vedere comercial website-ul www.gaudeamus.ro se adresează persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani împliniți și au capacitatea legală de a încheia acte juridice, precum și tuturor persoanelor juridice. Devenind utilizator gaudeamus.ro, se înțelege că persoana declară pe propria răspundere faptul că întrunește condițiile mai sus-menționate.

f) Gaudeamus Radio România își rezervă dreptul de a actualiza și modifica în orice moment documentul Termeni și Condiții, structura, informația, cât și întreg conținutul website-ului www.gaudeamus.ro fără vreun preaviz. Utilizatorii și clienții gaudeamus.ro vor avea acces permanent la Termeni și Condiții și vor fi obligați să-l citească cu atenție de fiecare dată, atunci când accesează acest website. În cazul litigiilor va fi aplicabil documentul Termeni și Condiții publicat la acel moment.

g) Gaudeamus Radio România are publicate pe acest website datele complete și corecte de identificare pentru a putea fi astfel contactat oricând. Prin utilizarea formularelor publicate pe acest website, utilizatorul acceptă ca Gaudeamus Radio România să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, inclusiv mijloacele electronice puse la dispoziție de acest website. Prelucrarea datelor personale de către Gaudeamus Radio România, date publicate prin intermediul acestui website, va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulată în scris. Datele preluate de la utilizator în scopul expedierii documentelor, notificărilor, newslettere-lor, pot și vor fi folosite de către Gaudeamus Radio România în limitele Politicii de confidențialitate.

h) Gaudeamus Radio România nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor website-uri la care se ajunge prin legături din conținutul gaudeamus.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

2) CONȚINUT

a) Se referă la toate informațiile aflate pe website-ul Gaudeamus.ro care pot fi accesate, vizitate și vizualizate prin intermediul unui echipament adecvat. Cuprinde și informațiile comunicate participantului/utilizatorului/vizitatorului de către Gaudeamus Radio România prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul contului creat pe website-ul gaudeamus.ro.

b) Niciun conținut transmis de Gaudeamus Radio România către utilizator/participant/vizitator, prin orice mijloc de comunicare, sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, altul decât cel legal, nu constituie o obligație contractuală din partea Gaudeamus Radio România și/sau al angajatului/partenerului/terțului care a efectuat respectivul transfer de conținut.

c) Gaudeamus Radio România folosește conținut care poate fi asimilat comunicării de tip comercial, acest gen de conținut putând fi expediat prin orice fel de mesaj (de ex: e-mail/SMS/telefonic/mobile/etc.). Comunicarea comercială are la bază informații generale și tematice, informații cu privire la servicii și produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați mai contractat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și cercetări de piață și sondaje de opinie.

d) Gaudeamus Radio România interzice utilizarea conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin documentul Termeni și Condiții.

3) OBLIGAȚII

Pentru a folosi serviciile oferite de www.gaudeamus.ro, vă obligați să:
a) furnizati date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul (formularele) de înregistrare;
b) mentineți și înnoiti, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Gaudeamus Radio România are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a website-ului;
c) sunteti de acord să nu folosiți website-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul sau pentru a:
- încărca, publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimator, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică, discriminare de orice fel sau care este în alt mod ofensator;
- intimida, ofensa sau răni minorii în orice mod;
- pretinde că sunteti o altă persoană sau instituție, sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție;
- falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul website-ului;
- încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
- încărca, posta, difuza sau transmite în orice alt mod, orice tip de conținut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;
- încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicații;
- întrerupe cursul normal al unei discuții/transmisii audio-video sau s
ă acționeze într-o altă manieră care să afecteze capacitatea celorlalți membri de a conduce discuții sau de a se angaja în schimburi de informații în timp real;
- interveni în, sau întrerupe serviciile sau serverele sau rețelele conectate la website;
- colecta sau depozita date personale despre membri și utilizatori ai serviciilor www.gaudeamus.ro;

4) CLAUZE FINALE

a) Gaudeamus Radio România, partenerii Gaudeamus, partenerii Radio România, nu răspund față de terți pentru nici o pierdere, nici o pretenție, nici o cerere, nici o stricăciune sau cheltuială (inclusiv taxe legale) pe care terții o pot reclama de la vizitatorii/utilizatorii/participanții website-ului rezultând din sau în legatură cu materialele/informațiile/datele comunicate Gaudeamus Radio România de către aceștia.

b) Dacă oricare dintre prevederile Conditiilor de utilizare va fi declarată nulă sau neexecutorie de către oricare instanță competentă și nu va putea fi modificată în vederea executării sale, acest lucru nu va afecta Condițiile de utilizare în ansamblu lor, restul prevederilor acestor condiții de utilizare ramânând valabile. Nici una dintre Condițiile de utilizare nu va putea fi eludată.

c) Condițiile de utilizare vor fi respectate și aplicate conform legilor în vigoare din România.