Înapoi

Info expozanți

gaudeamus_timisoara_plan


INFORMAȚII UTILE EXPOZANȚILOR

În incinta standului propriu este permis tuturor expozanților să promoveze și să vândă bunuri și servicii specifice în conformitate cu profilul manifestării și cu legislația în vigoare. Derularea de activități comerciale în afara spațiilor alocate este strict interzisă. Organizatorul nu răspunde de legalitatea actelor de comerț ale expozanților.

Activitățile promoționale de orice tip, în afara spațiului alocat, se pot derula numai cu acordul organizatorului, în locurile indicate de către acesta. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula acele evenimente care perturbă activitatea normală a manifestării, inclusiv cele derulate în incinta standurilor expozanților.

În cazul în care ați optat pentru suprafață neamenajată, construcția, amenajarea și demontarea standurilor vor fi realizate în regie proprie.

Amenajarea standului se poate face începând cu ziua de marti, 24 mai, ora 10.00, pentru expozanții cu standuri amenajate în regie proprie, și începând cu ora 14.00, pentru standuri standard. Depozitarea mărfurilor și a ambalajelor în afara standului este strict interzisă.

Eliberarea spațiului alocat și predarea acestuia în starea în care a fost preluat (ridicarea exponatelor, a tuturor materialelor și a mobilierului aparținând expozantului) poate avea loc numai după închiderea oficială a manifestării, duminică, 29 mai, după ora 21.00.

Programul de vizitare al manifestării este zilnic între orele 10.00 și 21.00. Supravegherea standurilor și a exponatelor revine în exclusivitate expozanților, în timpul programului de vizitare plus 30 de minute înainte de deschidere și 30 de minute după închidere. În zilele alocate amenajării și dezafectării standurilor, răspunderea pentru supravegherea standurilor este a expozanților.

Evenimentele găzduite în incinta târgului vor avea durata maximă de 45 minute și se vor desfășura conform normelor legale în vigoare. Organizatorul va încerca să respecte coordonatele propuse de expozanți, pentru evenimentele selectate de aceștia pentru transmisiunea pe canalele de comunicare ale târgului, în limita spațiului disponibil. În caz contrar, eventualele modificări și propuneri de reprogramare vor fi anunțate expozanților în termen de maximum 2 zile de la primirea la Secretariatul Târgului a formularului pentru evenimente. Programarea evenimentelor din această categorie va fi realizată în principiu în ordinea expedierii formularelor către Secretariatul Târgului; în situațiile în care vor apărea suprapuneri, vor avea prioritate evenimentele organizate în premieră în cadrul târgului. Eventualele modificări ale evenimentelor propuse trebuie anunțate în scris. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu transmite acele evenimente care nu respectă programul anunțat, în situația în care reprogramarea acestora nu este posibilă. Timpul maxim alocat unui eveniment transmis live este 45 minute.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați Secretariatului GAUDEAMUS.

Radio România vă propune pentru acest an următoarele târguri:

chestionar intenție de participare expozanți