Afișează:


Lansare de carte – Oana Ristea, "Metode de identificare a particulelor elementare în fizica energiilor înalte"

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
9 Martie
17:00 - 17:31
Invitat: Prof. univ. dr. Alexandru Jipa, director al Departamentului de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și a Pământului, Astrofizică, Facultatea de Fizică, Universitatea din București. Lucrarea prezintă principalele metode de identificare a particulelor produse în ciocniri nucleare relativiste, metode folosite de marile experimente din acest domeniu. Sunt prezentați detaliat detectorii pentru măsurarea timpului de zbor, detectorii Cerenkov, detectorii de tip calorimetru, detectorii bazați pe măsurarea pierderii liniare de energie și detectorii folosiți pentru măsurarea radiației de tranziție. Adresabilitate: masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Fizică a Universității din București; specialiști interesați de înțelegerea metodelor de detecție folosite în Fizica nucleară relativistă.