Afișează:


Lansare de carte – Liviu Franga, Ioana Costa (coordonatori), Provocarea retraducerii literare. Rescrierea literaturii universale în limba română

EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
17 Martie
17:00 - 17:30
Volumul Provocarea retraducerii literare (Editura Universității din București, 2020) conține contribuții științifice prezentate la Simpozionul internațional despre retraducerea literară (2019, organizat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și Filiala București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România): pentru întâia oară în România s-a discutat tema retraducerii în domeniul literaturii într-un cadru academic. Participă la lansarea cărții: Prof. Dr. Liviu Franga, Universitatea din București; Peter Sragher, Președintele Filialei București – Traduceri Literare a Uniunii Scriitorilor din România (USR); Horia Gârbea, Președintele Filialei București – Poezie a USR