Gaudeamus Timișoara 2022 | 25 - 29 mai

18 - 1 August 2022


Afișează:


Cafenea filosofică: "Spun ce gândesc, dar gândesc ce spun? Gândire critică și comunicare în sec. XXI”

Editura Lumen
28 Mai
12:00 - 13:00
Studiul filosofiei ajută la formularea de standarde raționale, formulări clare a conceptelor, evaluări și argumentări logice, care la rândul lor formează gândirea critică, ce devine, astfel, în viața de zi cu zi, o expresie a filosofiei aplicate. Societatea contemporană se confruntă la scară din ce în ce mai largă cu o carență a gândirii critice în rândul tinerilor – și nu numai -, ceea ce ridică întrebări referitoare la capacitatea acestora de a evalua informațiile primite din mediul înconjurător, fie de la persoane apropiate, fie din mass-media sau online-media. Mai poate filosofia ajuta la formarea gândirii critice în societatea contemporană? Ne poate aceasta ajuta să nu cădem pradă logosului seductiv al diverșilor influenceri sociali, stakeholderi cu agende obscure, fake news-urilor etc.? Invitați: Prof. univ. dr. Gheorghe Clitan – Departamentul de Filosofie și Știinte ale Comunicării, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Universitatea de Vest din Timișoara; Prof. univ. dr. Bogdan Popoveniuc – Centrul de Cercetări în Etică Aplicată, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; Prof. univ. dr. Antonio Sandu – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România - Directorul Editurii Lumen; Dr. Arthur Suciu - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; Moderator – Drd. Alexandra Huidu – Școala Doctorală de Sociologie a Universității din Oradea & UMF „Grigore T. Popa” din Iași, România - Editor în cadrul Editurii Lumen.