Afișează:


Lansare carte „Toponimie urbană. Particularități și perspective”

Universitatea din Craiova - Editura Universitaria
23 Martie
15:00 - 15:45
Lucrarea cu titlul „Toponimie urbană. Particularități și perspective” reprezintă, pentru lingvistica românească și, mai cu seamă, pentru domeniul toponimiei, o importantă contribuție teoretică, descriptivă și aplicativă, ce vehiculează o analiză complexă și suplă, debutând cu un studiu introductiv, cu evident rol propedeutic și metainterpretativ, de conturare a cadrului metodologic și analitic, dar și de evaluare lucidă și sistematică a propriului demers. Demn de amintit este și faptul că analiza propusă de Paul Emanuel GĂLĂȚESCU depășește zona descriptivă și propune o interesantă viziune comparativă, tipologizantă. Invitați: Conf.univ.dr. Daniela Dincă Dr. Oana Băluică