Afișează:


Lansare de carte: "Scriitori români de azi" vol. I-IV. Autor: Eugen Simion. Invitați: Paul Gorban, Vasile Burlui, Eugen Simion.

Editura Cartea Românească Educațional
21 Noiembrie
18:00 - 18:31
„La începutul deceniului șapte al secolului trecut, câțiva, din cei ce ne hazardam în al treilea deceniu al existenței, am intrat într-un fel de conflict, neelucidat prea bine nici azi, nu numai cu ceea ce se numește «presiunea socială» - în acea vreme, se știe, mai ales în estul Europei, într-o formă nu rareori bestială, anti-valorică, dar și absurdă, dacă e să folosim unul din conceptele dragi școlii franceze teoretice și universitare. Nu, nu am fost «post-moderni», cum se spune azi, adică nu am negat generațiile de creatori ce ne-au precedat, indiferent de ecoul lor în epocă, ci entuziasmați de capacitatea lor de a «construi», de a se «solidariza» cu o tradiție, ea însăși vie, luptătoare, pentru ceea ce numeam valoare. Și atunci, unii dintre noi am înțeles că nu sunt suficiente câteva producții cu un grad înalt de specificitate, literară, culturală, se înțelege, ci... avem o gravă și urgentă nevoie de sinteze: de viziuni ample și, dacă e posibil, organice, față de tumultul și zbaterea «foiletonistică», chiar și scânteietoare a nu puținora. Eu am îndrăznit să abordez conceptul de operă în obsesia mea amplă, epică. Eugen Simion, aproape singurul dintr-o falangă excepțională de critici care ne-au sprijinit (Negoițescu, Lucian Raicu, Matei Călinescu și N. Manolescu), s-a avântat într-o «lucrare» amplă, sintetică, în 4 volume, Scriitori români de azi, care a fost nu numai o formă a analizei, periodizării, judecății de valoare, dar și una a «riscului» și a luptei cu «forurile», adesea obtuze și inclemente, o știm. Opus, «construcție» și «viziune» din care erau excluși cei agreați și sprijiniți de instanțele comuniste, dar se aflau amplu tratați și unii scriitori «recalcitranți», adesea tăiați din nomenclaturile festive. Precum Baconski, Buzura și Breban. Azi încă, după atâta «vreme», îi mulțumesc!” Nicolae BREBAN.