Gaudeamus Cluj-Napoca 2022 (13-17 aprilie)

9 - 4 Mai 2022


Afișează:


Lansări și scurte prezentări de carte

Editura Eikon
15 Aprilie
18:05 - 18:45

Poezia optzecistă, de Mircea Bârsilă; Politică și canon literar, de Adrian Dinu Rachieru; Societatea procedurală. Elemente de critică a puterii digitale/ The procedural society. A critique of digital power, de Sorin Borza; Condamnat la moarte: Trenul care mă duce taie istoria în două, de Doina Megheți; Invitați: Ștefan Borbély, Christian Crăciun, Vianu Mureșan. Moderator: Valentin Ajder