Afișează:


Spațiul de evenimente „Mircea Sântimbreanu” map pin 91

Sub egida Facultății de Management, lansarea cărții: "Ergonomie organizațională", ediție revăzută și adăugită, coordonatori: Aurel Manolescu, Alecxandrina Deaconu, Cosmin Dobrin

Academia de Studii Economice din București
11 Decembrie
12:00 - 12:45
Invitați: Prof. univ. dr. Ion Popa, Decanul Facultății de Management, Academia de Studii Economice din București, Prof. univ. dr. Cosmin Dobrin, Directorul Departamentului de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București; Prof. univ. dr. Aurel Manolescu, Academia de Studii Economice din București; Prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu, Academia de Studii Economice din București; Dr. ing. Doru Costin Darabonț, Directorul General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabonț"; Euring. dr. ing. dipl. Dragoș-Răzvan Popa, Președintele Societății Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți.