Înapoi

Cartea prin... mâini de copil

concurs_copii

Concursul de ilustrație de carte pentru copii „Cartea prin... mâini de copil”, organizat de Radio România, în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediția online martie 2021, s-a desfășurat exclusiv online, în intervalul 22 – 29 martie.
Tema concursului: ilustrarea, printr-o lucrare din sfera artelor vizuale (desen, pictură, schiță etc.) a unei scene sau a unui personaj dintr-o carte îndrăgită.
● Premiile au fost oferite de Lions Club Craiova, sponsor al acestui concurs:
- 500 lei: Premiul Juriului (format dintr-un reprezentant al Radio România, un reprezentant al sponsorului și un specialist în domeniul artelor vizuale) a fost obținut de Ava Nițu (7 ani), elevă în clasa I, sub coordonarea doamnei profesoare Gabriela Prodan de la Cercul de Grafică al Palatului Copiilor din Timisoara.
- 250 lei: Premiul Publicului, acordat prin votul derulat pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus a fost câștigat de Georgiana Frunză (8 ani), elevă în clasa I.
● Festivitatea de premiere a avut loc pe data de 2 aprilie, cu prilejul Zilei Internaționale a Cărților pentru Copii, în cadrul evenimentului online organizat în colaborare cu postul Radio România Cultural: Paradigmele sociale si literatura pentru copii și tineret.

Condiții de participare
">Concursul este adresat elevilor din ciclul primar de învățământ (clasele pregătitoare – a IV-a).
● Lucrările pot aparține oricărui gen din sfera artelor vizuale, cu condiția să fie lucrări originale, realizate integral de către participanți, fără a apela la tehnologie (desen, pictură, schiță etc.).
● Nu vor fi luate în considerare lucrări de tip colaj, reproduceri ale unor coperte sau ilustrații deja publicate în volumele de referință.
● Un participant poate înscrie în concurs maximum două lucrări.
● Este obligatoriu acordul exprimat în scris, prin e-mail, al unui părinte/susținătoar legal, pentru publicarea lucrării pe website-ul www.gaudeamus.ro și și pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus. – vezi modelul de acord
● Este interzisă participarea rudelor/afinilor angajaților organizatorului și ai tuturor organizațiilor implicate în derualrea concursului.  

Modalitatea de derulare și termene
Elemente necesare pentru înscrierea la concurs, care se expediază exclusiv prin e-mail de către părinții/susținătorii legali ai concurenților, către secretariatul târgului, la adresa office@gaudeamus.ro: lucrarea (scanată/foto), denumirea lucrării și a operei literare ilustrate, numele/pseudonimul concurentului, vârsta/clasa concurentului, acordul pentru publicarea lucrării pe website-ul www.gaudeamus.ro și pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus (care poate fi exprimat în mesaj sub forma prezentată în modelul de acord).
● Termenul limită pentru primirea lucrărilor este 29 martie.
● Lucrările vor fi numerotate, în ordinea primirii și vor fi publicate pe website-ul www.gaudeamus.ro însoțite de numărul de concurs, numele lucrării și al volumului pentru care e realizată ilustrarea grafică; numele/pseudonimul și vârsta concurenților nu vor fi publicate decât după încheierea votului juriului și al publicului.
● Membrii juriului vor primi lucrările însoțite doar de numărul de concurs al acestora.
● Votul publicului se va desfășura pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus, prin acordarea de aprecieri lucrărilor votate, în intervalul 30-31 martie; în funcție de numărul lucrărilor, acestea vor fi publicate într-un interval de maximum 15 minute, într-unul sau mai multe albume, organizate în funcție de numărul de concurs primit.
● Premiile nu vor putea fi cumulate; în situația în care, din votul publicului și al juriului, reiese același câștigător, participantul va primi premiul juriului, cu valoare mai mare, iar pentru acordarea celui de al doilea premiu, va fi luat în calcul participantul situat pe locul doi prin votul publicului;
● Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 2 aprilie, cu prilejul Zilei Internaționale a Cărților pentru Copii, în cadrul unui eveniment online având ca temă cartea pentru copii în România anului 2021, organizat în colaborare cu postul Radio România Cultural.
● Câștigătorii vor fi invitați să participe la evenimentul organizat online pe data de 2 aprilie, dar acordarea premiului nu este condiționată de acest aspect; participarea la ceremonia de premiere va fi posibilă doar cu acordul exprimat prin e-mail al părinților/susținătorilor legali.
● Sumele aferente premiilor vor fi virate de către sponsorul concursului, în conturile comunicate direct sponsorului de către persoanele care au înscris concurenții, cu sprijinul organizatorului, până cel mai târziu la data de 9 aprilie 2021.


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate datele cu caracter personal colectate de către organizator sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor);
● Prelucrarea efectuată de către părți presupune următoarele operațiuni: colectarea, utilizarea, înregistrarea, stocarea, arhivarea, divulgarea – exclusiv cu acordul susinătorilor legali ai concurenților și ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.
● Datele cu caracter personal vor fi utilizate de către organizator cu bună-credință și exclusiv pentru derularea acestui concurs, pentru identificarea corectă a câștigătorilor premiilor și pentru acordarea premiilor conform rezultatelor voturilor.


Model de acord, care poate fi trimis ca text în corpul de mail, odată cu lucrarea

Subsemnatul(a) ___________, în calitate de _________ al concurentului ________, sunt de acord cu publicarea lucrării __________ pe website-ul www.gaudeamus.ro și pe pagina de Facebook Radio România Gaudeamus, și cu prelucarea datelor cu caracter personal comunicate organizatorului, conform prevederilor legale, exclusiv pentru derularea concursului „Cartea prin ... mâini de copil”.
Nume: