GAUDEAMUS Radio România, ediția 27, ediție specială online

16 Noiembrie 2020 - 22 Noiembrie 2020

A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W Y

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Carte străină, Economie, Educațional, Filosofie, Istorie, IT, Învățământ, Literatură română, Poezie, Psihologie, Științe, Tehnică
Destinată în principal asigurării materialului didactic necesar procesului de învățământ: cursuri, îndrumare de laborator, buletine științifice, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești publică și alte lucrări cu un înalt nivel științific, în măsură să acopere toate domeniile de interes ale cadrelor didactice și studenților din universitatea noastră și nu numai. Principalele domenii de cercetare științifică abordate în publicațiile apărute la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt: Științe inginerești, Stiințe economice, Științe socio-umane, Științele educației și Filologie.

B-dul București, nr. 39, Ploiești, județul Prahova, cod 100680

Jilăveanu Carmen
Vasilescu Șerban