Afișează:


Stand propriu

"Jurnal de front. Din jurnalul unui medic în Războiul de Întregire, 1916-1919"

Meteor Press
8 Decembrie
18:00 - 18:45

"Jurnal de front" "Doctorul Corneliu Gancevici, bunicul meu matern, medic tiziolog de renume a fost ȋntreaga sa viață un om de stȃnga, cu o tinerețe marcată de simpatiile socialiste ale unui student, fiu al unei familii burgheze scăpătate de origini sȃrbești. Deși nu i-am ȋmpărtășiut multe idei (nici antimonarhismul strident, nici antibrătianismul) ȋi apreciez postum constanța ȋn convingeri și sentimente după cum ȋi prețuiesc scriitura care curge cursiv, care are nerv mai ales atunci cȃnd reface episoade dramatice ale revoluției ruse. Pentru cei interesați de acest capitol istoric memoriile bunicului meu pot fi un ȋndreptar." - Acad. Răzvan Theodorescu