Ediția 2017 a Târgului Internațional GAUDEAMUS Carte de învătătură va avea loc în perioada 22 - 26 noiembrie, în Pavilionul Central al Complexului Expozițional Romexpo.
Înscrierea expozanților va avea loc în perioada 20 septembrie – 20 octombrie.
Expozanții care au sediul în București sunt rugați să desemneze un reprezentant care se va prezenta personal la punctul de înscriere, astfel:
- 20 – 22 septembrie, între orele 10.00 și 19.00 (pentru plăți în numerar, orele 10.00 – 14.00), Secretariatul Gaudeamus din cadrul Târgului Gaudeamus Carte Școlară, Piața Universității (latura dinspre Bulevardul Regina Elisabeta, în spatele statuilor);
- 27 septembrie – 20 octombrie, foaierul Sălii de Concerte a Radiodifuziunii Române (Str. General Berthelot nr. 60 - 64), de luni până joi între orele 9.00 și 15.00, vineri între orele 9.00 și 12.00.
Participanții din afara Bucureștiului își pot exprima opțiunile prin expedierea prin e-mail (office@gaudeamus.ro) a contractului de participare, urmând ca, în cel mai scurt timp (maximum 3 zile), să expedieze către Secretariatul târgului toate documentele în original, în dublu exemplar.
Înscrierea și alocarea standurilor la această ediție a evenimentului, cu excepția invitatului de onoare, vor avea loc conform următorului calendar:
- 20 - 22 septembrie: participanții care doresc să păstreze locul și dimensiunea de stand de la ediția 2016* (indiferent de dimensiunea standului);
- 25 – 26 septembrie: participanții străini noi înscriși până la această dată;
- 27 - 28 septembrie: participanții deja înscriși care doresc redimensionarea** suprafeței închiriate și/sau schimbarea amplasamentului** de la ediția 2016 - standuri de minimum 40 mp;
- 29 septembrie: participanți noi cu standuri cu suprafața minimă de 40 mp*
- 2 octombrie: participanții care doresc standuri cu suprafețe cuprinse între 12 și 39 mp, inclusiv prin redimensionarea suprafețelor deja alocate, în ordinea prezentării la secretariatul târgului;
- 3 - 20 octombrie: participanții care doresc standuri cu suprafețe mai mici de 12 mp, în ordinea prezentării la secretariatul târgului.
Mențiuni:
*Pentru nivelul 0.00, standurile vor avea dimensiuni de minimum 40 mp; pentru nivelul 4.50, standurile vor avea dimensiunea de minimum 18 mp (adâncime de 3 sau 4 m);
**În cazul în care doi sau mai mulți expozanți solicită același spațiu, vor funcționa următoarele criterii de stabilire a ordinii în care se va face opțiunea: 1. poziționarea față de locul de la ediția precedentă; 2. dimensiunea de stand (prioritate având standurile cu dimensiune mai mare); 3. ordinea în care se fac solicitările.
Participanții care nu vor respecta acest calendar și vor solicita înscrierea la târg ulterior perioadei prevăzute pentru tipul de stand dorit, vor putea opta pentru o anumită poziție doar în limita spațiului rămas nerepartizat.
Nu se vor accepta înscrieri înaintea datei de 20 septembrie, cu excepția invitatului de onoare, și nici înscrierea expozanților care înregistrează debite față de organizatori.


Catalogul participanților GAUDEAMUS 2017 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z
Programul evenimentelor GAUDEAMUS 2017 miercuri, 22 noiembrie | joi, 23 noiembrie | vineri, 24 noiembrie | sâmbătă, 25 noiembrie | duminică, 26 noiembrie
Amplasarea standurilor