A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z

Catalogul participanților : U

Nivel: 4.50 Stand: 206
S.C. UNICART PRODUCTION
Str. Drumul Bercenarului nr. 30E, sector 4, București
Tel.: 0723 842 660
E-mail: office@unicart.ro
http://www.unicart.ro
Director: Bogdan Toma
Editură axată pe editarea cărților pentru copii, cu vârste între 0 și 99 de ani.
Tipar offset și digital, legătorie, DTP, grafică, design.
Nivel: 4.50 Stand: 210
UNISCAN GRUP EDUCATIONAL
Str. Rucăr nr. 17, sector 1, București
Tel.: 021 224 50 80
Fax: 021 225 16 04
E-mail: simona.popa@uniscan.ro
http://www.uniscan.ro
Director: Simona Elena Popa
Uniscan Grup Educațional reprezintă Editura Express Publishing în România distribuind prin magazinul Tinkerbella din Mall Promenada materiale pentru învățarea limbii engleze: manuale școlare, cursuri, examene Cambridge, gramatică, literatură, multimedia. Prin editura proprie, Active Learning, se promovează carti însoțite de articole pentru copii, precum colecțiile Lilifee, Sharky, Prietenii Cailor și materiale pentru dezvoltare personală.
Nivel: 0.00 Stand: 3
EDITURA UNIVERS
Str. Suvenir nr. 4, et. 1, ap. 3, sector 2, București
Tel.: 021 315 33 07
Fax: 021 315 33 08
E-mail: contact@edituraunivers.ro
http://www.edituraunivers.ro
Director: Sergiu Crupenschi
Vânzări: Laura Savu
Copyright: Diana Crupenschi
PR/Comunicare: Cristina Dudău
Univers, una dintre cele mai prestigioase și longevive edituri din România, are o istorie neîntreruptă de 47 de ani de activitate, timp în care a publicat atât ficțiune, cât și nonficțiune, de la traduceri fundamentale din literatura universală până la lucrări de critică și teorie literară, la albume și enciclopedii.
Nivel: 0.00 Stand: 27
EDITURA UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD
Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, București
Tel.: 0378 105 718
Fax: 0372 753 773
E-mail: difuzare@universenciclopedic.ro
http://www.universenciclopedic.ro
Editura Univers Enciclopedic a luat ființă în 1994, în București. Cele câteva mii de titluri apărute în perioada 1994-2016 acoperă domenii variate: dicționare, enciclopedii, filosofie, religie, mitologie, antropologie, psihologie, antroposofie, pedagogie, istorie, literatură, cărți pentru copii etc.
Editura Univers Enciclopedic promovează o politică editorială diversificată, primită cu mare interes de publicul cititor, carte de bună calitate, la un preț accesibil și cu o prezentare grafică de excepție. Și aceasta cu un număr restrâns de angajați, dar și cu ajutorul unui colectiv valoros de colaboratori externi (traducători, consultanți științifici).
Începând cu anul 1995 am participat la toate târgurile importante de carte din România și străinătate, unde s-au primit distincții și premii importante.
Nivel: 7.70 Stand: 316
EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA
Str. Al. I. Cuza nr. 13, Craiova, județul Dolj
Tel.: 0251 598 054
Fax: 0251 412 419
E-mail: editurauniversitaria@yahoo.com
http://editurauniversitaria.ucv.ro
Director: Lect. univ. dr. Sorin Tudor
Înființată în anul 1992, ca un departament specializat al Universității din Craiova, participă activ la procesul de instruire a studenților și de sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezență activă în peisajul academic prin calitatea și diversitatea materialelor editate.
Nivel: 4.50 Stand: 216
EDITURA UNIVERSITARĂ
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 27 - 33, bl. Unic, sc. B, et. 4, ap. 38, sector 1, București
Tel.: 021 315 32 47
E-mail: secretariat@editurauniversitara.ro
http://www.editurauniversitara.ro
Director: Vasile Muscalu
Vânzări: Crisu Maria
Copyright: Olaru Nadia
PR/Comunicare: Crisu Maria
Editura Universitară s-a impus ca o prezență activă prin calitatea și diversitatea cărților editate destinate învățământului, științei și culturii românești. Editura Universitară publică anual peste 350 de titluri grupate în 19 colecții. Editură recunoscută de CNCS și inclusă de C.N.A.T.D.C.U. în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.
Nivel: 7.70 Stand: 321
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
Bulevardul Victoriei nr. 10, cod. 550024, Sibiu, județul Sibiu
Tel: 0269 446 077 (Biblioteca ULBS); 0269 218 165 (Rectorat)
Fax: 0269 441 010 (Biblioteca ULBS); 0269 217 887 (Rectorat)
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro; rodica.volovici@ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro; http://bcu.ulbsibiu.ro/
Rector: prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea
Director Bibliotecă ULBS: lector univ. dr. Rodica Maria Volovici
Persoană de contact: Liliana Oprescu, liliana.oprescu@ulbsibiu.ro, 0744581124
PR/Comunicare: Cristina Pârvu, cristina.parvu@ulbsibiu.ro
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, certificată cu "Grad de încredere ridicat", promovează excelența în educație și cercetare, oferind programe de studii de licență, masterat, doctorat și postdoctorale, fiind o universitate modernă, orientată către nevoile academice ale studenților, implicată în acțiuni de internaționalizare care îi cresc vizibilitatea între instituțiile academice prestigioase.
Nivel: 7.70 Stand: 325
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Tel.: 021 330 79 00
Fax: 021 330 87 74
E-mail: rectorat@ucdc.ro
http://www.ucdc.ro
Președinte fondator: Prof. univ. dr. Momcilo Luburici
Universitatea Crestină "Dimitrie Cantemir", elită a universităților particulare din România, acreditată cu Grad Înalt de Încredere, de către ARACIS poartă numele domnitorului Moldovei, Dimitrie Cantemir, mare cărturar al umanismului românesc. Cărțile oferite de universitatea noastră, reflectă lumina cunoașterii, în oglinda societătii digitale și a tehnologiilor IT, adaptate la noutate și informație de înaltă calitate, în consonanță cu mediul de afaceri.
Citeste-ne și descoperă alături de noi, cum poți face dintr-o simplă pată galbenă, un adevărat soare.
Nivel: 7.70 Stand: 319
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Bulevardul București nr. 39, cod 100680, Ploiești, județul Prahova
Tel.: 0244 573 171
Fax: 0244 575 847
E-mail: servasilescu@gmail.com; cavram@upg-ploiesti.ro
http://www.upg-ploiesti.ro
Rector: Prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai Coloja
Director Editura: Prof. univ. dr. ing. Șerban Vasilescu
Destinată în principal asigurării materialului didactic necesar procesului de învățământ: cursuri, îndrumare de laborator, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești publică și alte lucrări cu un înalt nivel științific, în măsură să acopere toate domeniile de interes ale cadrelor didactice și studenților din universitatea noastră și nu numai.
Nivel: 7.70 Stand: 323
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, București
Tel.: 021 402 90 74
E-mail: edituraupb@yahoo.com
http://www.upb.ro
Rector: Mihnea Costoiu
Director general: Mihai Corocărescu
Universitatea POLITEHNICA din București, cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România, cu o tradiție acumulată în aproape două secole de existență, își definește unicitatea și își confirmă valoarea clădind cunoașterea prin intermediul cercetării și inovării tehnologice, și implementând-o prin educație și instruire profesională la nivel european în cele 15 facultăți și două departamente.
Nivel: 7.70 Stand: 331
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI - EDITURA CONSPRESS
Bulevardul Lacul Tei nr. 122 - 124, sector 2, București
Tel.: 021 242 12 08 (int. 300)
Fax: 021 242 02 72
E-mail: contact@conspress.ro
http://utcb.ro/utcb/editura.html
Director: ing. șef Elena Mirela Stoicescu
Vânzări: Carmen Albu
PR/Comunicare: Alina Ciobanu
Scopul principal al înființării Editurii Conspress îl constituie susținerea procesului de învățământ, a cercetării științifice și a creației cultural - artistice prin editarea de publicații care promovează valorile fundamentale ale cunoașterii.
Venim, de asemenea, în întâmpinarea celor care vor să-și perfecționeze educația și pregătirea profesională în domeniul ingineriei.
Nivel: 7.70 Stand: 322
EDITURA UNIVERSITĂȚII "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
Str. Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov, județul Brașov
Tel.: 0268 476 050
Fax: 0268 476 051
E-mail: editura@unitbv.ro
http://www.unitbv.ro/
Director editură: conf. univ. dr. Răzvan Săftoiu
Editura Universității "Transilvania" din Brașov susține procesul de învățământ, cercetarea științifică și creația cultural-artistică prin editarea de publicații care promovează valorile fundamentale ale cunoașterii.
Editura propune cititorilor peste 150 de titluri anual și este implicată activ în stabilirea unor legături valoroase între mediul universitar și mediul social economic și cultural la nivel local, național și internațional.
Nivel: 3.20 Stand: 109
EDITURA URANUS
Str. Melinești nr. 7, sector 4, București
Tel.: 0722 268 633
Fax: 021 683 63 35
E-mail: editurauranus@gmail.com
http://www.editurauranus.ro
Director: Dumitru Ioncică
Vânzări: Victor Ilie
Istorie și studii culturale, carte universitară economică, filologică, juridică, albume de artă, ghiduri de bună practică.