A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Z

Catalogul participanților : A

Nivel: 7.70 Stand: 394
ASOCIAȚIA RADIOCLUBUL ROMÂNIEI (A.R.R.) - PAGINI DIN ISTORIA RADIOULUI
E-mail: danielmacarescu@gmail.com Vicepreședinte: Daniel Măcărescu
ASOCIATIA RADIOCLUBUL ROMANIEI (A.R.R.), asociație română constituită în anul 2013, este o comunitate de radioamatori și de iubitori ai radioului, care și-a propus și a reusit în scurt timp să pună bazele și să asigure dezvoltarea unui hobby - radioamatorismul- pe care îl considerăm un pas uriaș spre comunicare și implicit, spre cunoaștere.
A.R.R. a dovedit deja, prin acțiuni concrete, că se poate realiza mult în domeniu pentru a nu permite să dispară din uz una dintre cele mai mari cuceriri ale tehnicii, radioul. Reprezentativă la nivel național, A.R.R. dezvoltă, în beneficiul propriilor membri, dar și al partenerilor din societatea civilă, contacte la nivel internațional, cu scopul de a realiza și coordona rețeaua de comunicații de urgență a radioamatorilor, la nivel național, regional și local, participând și organizând simpozioane, expoziții și târguri, publicând și aducând cu aceleași ocazii la cunostința publică existența lucrărilor de referință.
A.R.R. reprezintă România în EURAO, organizația europeană a radioamatorilor. Unul din vicepresedinții EURAO este român și membru A.R.R. Printre activitățile de bază am demarat organizarea de cursuri, demonstrații practice și alte activități de instruire cu elevi și tineri, cu scopul atragerii acestora către activitatea de radioamatorism, în cadrul stabilirii bazelor de cooperare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ștințiifice, cu instituțiile de învățământ particulare și de stat, muzee sau ONG-uri care au drept scop popularizarea comunicațiilor prin radio.
Nivel: 7.70 Stand: 354
ASOCIAȚIA ARI - EDITURA ARI
Piața București nr. 4b, Oradea, județul Bihor
Tel: 0729 203 752
E-mail: daniel_meze@yahoo.com
http://ww.asociatia-ari.ro; http://www.editura-ari.ro
Director: Daniel Meze (0729 203 752)
Vânzări: Elena Galupa (0745 389 373)
PR/Comunicare: Teodor Welt (0753 375 375)
Editura ARI traduce și tipărește în limba română cărți despre Cabala & Educație Integrală. Suntem un Grup de Studiu al Cabalei Autentice predate de profesorul Michael Laitman din Israel. Promovăm un sistem educațional alternativ, integral, bazat de jocuri, improvizație, ateliere de lucru și mese rotunde. Credem în valori precum: altruism, dăruire, iubire de aproape, empatie și solidaritate socială.
Nivel: 4.50 Stand: 234
ASOCIAȚIA DIFUZORILOR ȘI EDITORILOR - PATRONAT AL CĂRȚII
Bulevardul Marconi
7.70: 360
Str. Petru Maior nr. 32, sector 1, București
Tel: 0748 146 300
E-mail: lucia.ovezea@yahoo.com
http://www.adepc.ro
Președinte: Lucia Ovezea
PR/Comunicare: Nicolae Roșu
Asociatia a fost înființată în anul 1996 și are în prezent 60 de membri, editori și distribuitori de carte. Producția editorială a membrilor acoperă diferite domenii: cărți practice, dicționare, ficțiune, cărți pentru copii s.a. Asociația desfășoară activități culturale și organizează cursuri de perfecționare.
Nivel: 7.70 Stand: 382
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA
Str. Nicolae Bălcescu nr. 33, Craiova, județul Dolj
Tel: 0351 184 466
E-mail: albfriend2001@yahoo.com
http://ww.alar.ro
Președinte ALAR: Radu-Cosmin Săvulescu (0762 479 510)
Asociația Liga Albanezilor din România publică istorie, literatură, informare în limba română, lucrări bilingve ale scriitorilor români etnici albanezi sau din Albania, editează revista culturală lunară "Prietenul albanezului", albume muzicale bilingve, motive populare albaneze, pentru păstrarea identității etnice a albanezilor din România.
Nivel: 7.70 Stand: 376
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA
Str. Thomas Masaryk nr. 29, sector 2, cod 020984, București
Tel.: 021 212 09 22
Fax: 021 212 09 23
E-mail: asmacedonenilor@yahoo.com.sg
http://www.asociatia-macedonenilor.ro
Președinte: Laura Elen Rogobete Cristescu
Asociația Macedonenilor din România - A.M.R., își desfășoară activitatea pe mai multe planuri: ea reprezintă minoritatea macedoneană în Parlamentul României, Camera Deputaților, având activități specifice de reprezentare publică. A.M.R., prin intermediul Editurii "MACEDONEANUL", are drept scop conservarea și transmiterea generațiilor următoare a culturii etniei macedonene din România, participarea în mod activ la lărgirea drepturilor minorităților naționale și a drepturilor omului în general, întărirea raporturilor de prietenie între România și Republica Macedonia, dezvoltarea culturilor minorităților naționale precum și a culturii de interferență majoritate-minoritate.
Nivel: 7.70 Stand: 398
ASOCIAȚIA MEMORIA CULTURII & EDITURA BRUMAR
Str. Aurel Popovici nr. 6, Timișoara, județul Timiș
Tel.: 0744 78 79 59
E-mail: office@brumar.ro
http://www.brumar.ro

Director: Loredana Târzioru
PR/Comunicare: Robert Șerban
Asociația Memoria Culturii & Editura Brumar contribuie la conturarea unei imagini artistice înnoite a spațiului timișorean prin identificarea valorilor artistice și culturale contemporane, desfășurarea de proiecte editoriale ce pun în valoare opere ale scriitorilor români, precum și prin organizarea programelor de conservare și transmitere a valorilor cultural-artistice aparținând patrimoniului național.
Nivel: 7.70 Stand: 315
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Piața Romană nr. 6, sector 1, cod 010374, București
Tel.: 021 319 19 00; 021 319 19 01 int. 401
Fax: 021 319 18 99
E-mail: rectorat@ase.ro; editura@ase.ro
http://www.ase.ro; http://www.editura.ase.ro
Rector: Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Vânzări: Ec. Florea Răzvan
Copyright: Ing. Dana Prejbeanu, secretar tehnic de redacție
PR/Comunicare: Conf. univ. dr. Florina Mohanu, Director de Marketing și Comunicare
ASE este liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România, își asumă rolul de pol regional de educație și cercetare științifică avansată la nivelul Europei Centrale și de Sud-Est și are cea mai bună reputație în rândul angajatorilor din România, conform clasamentului internațional QS World University Rankings 2018.
Nivel: 7.70 Stand: 322
ACADEMICA BRÂNCUȘI, Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
Bulevardul Republicii nr.1, Târgu -Jiu, județul Gorj
Tel: 0253 214 307; 0253 211 160, interior 415
Fax: 0253 215 794
E-mail: univ@utgjiu.ro; editura@utgjiu.ro
http://www.utgjiu.ro/editura/
Rector: Prof. univ. dr. Toader Nicoară
PR/Comunicare: Iordănescu Nicoleta, șef Birou Editură, Multiplicare
Editura ACADEMICA BRÂNCUȘI funcționează ca un compartiment distinct în cadrul Biroului Editură, Multiplicare din Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu.
Editura a fost înființată în anul 2001, acreditată în anul 2007 și reacreditată C.N.C.S. în anul 2010.
Editura reprezintă o structură profesională specifică ce dispune de o tipografie proprie.
Nivel: 3.20 Stand: 101
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București
Tel.: 021 318 81 06/2119; 021 318 81 46
Fax: 021 318 24 44
E-mail: edacad@ear.ro
Director: acad. Dumitru Radu Popescu
Vânzări: Ion Prică, contabil șef
Editura Academiei Române asigură, în cadrul celor trei sectoare, redacțional, tehnic-tipografie-multimedia și economic-comercial, apariția și difuzarea lucrărilor (cărți și reviste) celor 14 secții științifice și peste 60 de institute și centre de cercetare ale Academiei Române. Editura tipărește lucrările Academiei Române (Anale, Memorii ale secțiilor Academiei, Noesis, lucrările unor sesiuni, simpozioane sau congrese organizate de Academia Română), ediții critice integrale ale operelor unor clasici ai literaturii române, ca și ale reprezentanților de frunte ai științei și culturii naționale moderne, lucrări științifice originale de înalt nivel, tratate istorice sau sistematice pe domenii, monografii, colecții de documente etc.
Nivel: 0.00 Stand: 13
ACT SI POLITON
Str. Înclinată nr. 129, sector 5, București
Tel.: 0729 019 682
Fax: 031 438 08 46
E-mail: andrei.popa@akt.ro; office@actsipoliton.ro
http://www.actsipoliton.ro
Director: Adrian Hoțoiu
Vânzări/Copyright: Andrei Popa
ACT și Politon, editură românească, care a luat naștere din dorința de a apropia cititorii români de cărțile audio, de cărțile narate, în aceeași măsură ca și de cărțile tipărite. Dorința noastră cea mai mare este aceea de a vă familiariza cu audiobookurile de dezvoltare personală și profesională, meditație, spiritualitate sau de diete și sănătate, narate de actori specializați, cunoscuți. Act și Politon este o editură care lansează, promovează și comercializează cărți, audiobook-uri CD sau Mp3 și eBook-uri. Titlurile noastre acoperă zonele de dezvoltare personală, business, meditație, spiritualitate, sănătate și dietă, literatură și cărți pentru copii. Printre autorii publicați se află nume recunoscute internațional, precum Tony Robbins, Brian Tracey, Stephen R. Covey, Timothy Ferriss, Wayne Dyer, Jack Canfield, Joe Dispenza sau Marianne Williamson.
Nivel: 4.50 Stand: 241
AD LIBRI
Str. Rumeoara nr. 31, sector 2, București
Tel: 021 212 35 67; 0722 527 876
Fax: 021 610 37 92
E-mail: adlibri@adlibri.ro
http://www.adlibri.ro
http://www.calator-pe-mapamond.ro
Director: Florin Andreescu
Vânzări: Dana Susanu
Editură cu tradiție pe piața de turism, Ad Libri are o ofertă apreciabilă de albume fotografice despre România, tipărite în condiții grafice ireproșabile, și de ghiduri turistice despre cele mai căutate destinații de vacanță din lume.
Nivel: 7.70 Stand: 390
S.C. ADEVĂR DIVIN S.R.L.
Str. Zizinului nr. 48, parter, ap. 7, cod 500414, O.P. 12, Brașov, județul Brașov
Tel./fax: 0268 324 970
E-mail: adevardivin@gmail.com; contact@divin.ro
http://www.divin.ro
Persoană de contact: Cătălin Parfene
Cărțile spirituale publicate de noi relevă adevărata natură a ființei tale, plină de fericire și iubire. Ele te vor ajuta să ai o viață împlinită, armonioasă, sănătoasă și prosperă. Site-ul www.divin.ro este dedicat vânzării cărților de spiritualitate publicate în România. Din variate domenii de interes spiritual, prezentăm pe site cărțile nou apărute și le oferim cititorilor cu reduceri importante!
Nivel: 4.50 Stand: 223
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL
Str. Barbu Delavrancea nr. 57, cod 011353, sector 1, București
Tel.: 021 893 31 50
E-mail: contact@afcn.ro
http://www.afcn.ro
Persoană de contact: Carmen Constantin
Administrația Fondului Cultural Național este o instituție publică autonomă, care operează la nivel național de peste 10 ani, fiind principalul finanțator public al ofertei culturale din România.
Misiunea Administrației Fondului Cultural Național este susținerea creației contemporane românești și valorizarea patrimoniului, contribuția la buna înțelegere a fenomenelor artistice precum și încurajarea accesului cât mai larg al publicului la cultură.
Nivel: 0.00 Stand: 41
EDITURA ALL
Bulevardul Constructorilor nr. 20A, et. 3, corp A, sector 6, cod 260512, București
Tel.: 021 402 26 10
Fax: 021 402 26 00
E-mail: info@all.ro
http://www.all.ro
Director: Mihai Penescu
Vânzări: Roxana Ionescu
Copyright: Carmen Penescu
PR/Comunicare: Livia Lucan - Arjoca, Gabriela Preda
Grupul editorial ALL este format din editurile ALL, ALLFA, Galaxia Copiilor, Sian Books și Helen-Exley România. A fost fondat în 1991 și reprezintă unul dintre editorii de top din România. În prezent, editurile ALL publică peste 200 de titluri anual, în peste 40 de serii și colecții de carte.
Nivel: 4.50 Stand: 229
AMBASADA REPUBLICII LIBAN
Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 11 sector 1, cod 011995, București
Tel.: 021 230 81 75
Fax: 021 230 81 79
E-mail: ambasada.liban@gmail.com
Ambasada Republicii Liban vă invită la standul său pentru a descoperi bogăția literaturii și muzicii libaneze și arabe, spre încântarea celor mari și celor mici.
Nivel: 7.70 Stand: 349
EDITURA AMURG SENTIMENTAL
Șos. Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, ap. 42, sector 2, București
Tel.: 0744 11 32 18; 021 687 68 85
E-mail: amurg_sentimental@yahoo.com
Director: Ion Machidon
Editura Amurg Sentimental a luat ființă în luna mai 1995 și are în componența sa revistă, cenaclu, tipografie proprie. A publicat până în prezent cărți de poezie, proză, teatru, eseu, traduceri din literatura universală, scenariu de film.
Nivel: 4.50 Stand: 246
ANGELS DISTRIBUTION SRL - SEVEN LAST MUSE
Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, București
Tel.: 021 325 00 95
Fax: 021 325 00 96
E-mail: office@angels-d.ro
http://www.angels-d.ro
Director: Camelia Mureșan
Vânzări: Sofia Necula
PR/Comunicare: Bianca Cudalbu
Nivel: 0.00 Stand: 44
EDITURA ARAMIS
Bulevardul Metalurgiei nr. 46 - 56, sector 4, București
Tel.: 021 461 08 08
Fax: 021 461 08 09
E-mail: office@edituraaramis.ro
http://www.edituraaramis.ro
Președinte - Director General: Sorin Peneș
Vânzări: Corneliu Rociu
Copyright/Comunicare: Ana Diana Munteanu, Cătălin Georgescu
Aramis, de un sfert de secol profesioniștii cărții didactice
Manuale, caiete și auxiliare școlare deosebite, calitate confirmată an de an de Ministerul Educației; în plus, pentru copii: cărți de povești, enciclopedii, cărți de origami, legende istorice, cărți de Crăciun etc; pentru dascăli: colecția Biblioteca Cadrelor Didactice, iar pentru părinți: colecția tu și copilul tău.
Nivel: 0.00 Stand: 23
EDITURA ARC
Str. G. Meniuc nr. 3, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: (+ 373 22) 73 36 19
Fax: (+ 373 22) 73 36 23
E-mail: info.edituraarc@gmail.com
http://www.edituraarc.md
Director: Iurie Bîrsa
Copyright: Lucia Ciocan
PR/Comunicare: Lucia Ciocan
Fondată în 1994, Editura ARC publică o gamă largă de lucrări: manuale școlare, studii în diverse domenii, albume de artă, dicționare, publicistică, enciclopedii, beletristică etc. În strategiile editoriale un loc aparte îl ocupă cartea pentru copii, cu caracter informativ, didactic și distractiv. În prezent, lucrăm la un șir de adaptări ale unor titluri celebre din literatura universală pentru copii.
Nivel: 4.50 Stand: 225
GRUPUL EDITORIAL ARCB-SAPIENTIA
EDITURA ARHIEPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE DE BUCUREȘTI (ARCB)
Str. General H. M. Berthelot nr. 19, sector 1, cod 010164, București
Tel./fax: 021 201 54 70; 0727 939 163
E-mail: editura.arcb@gmail.com
http://www.editura-arcb.ro; http://www.librariasfiosif.ro
Director: PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București
Vânzări: Tereza Petreș (021 201 54 75, libraria@arcb.ro)
Copyright/PR/Comunicare: Liana Gehl (021 201 54 70)
EDITURA SAPIENTIA - Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Văscăuțeanu nr. 6, cod 700462, Iași, județul Iași
Tel.: 0232 276132; 0754 826 814
Fax: 0232 211 476
E-mail: slupu@itrc.ro; sapientia@itrc.ro
http://www.editurasapientia.ro; http://www.librariasapientia.ro
Director: Pr. Ștefan Lupu
Vânzări: Cosmin Cipca (tel. 0232 276132, e-mail: sapientia@itrc.ro)
Grupul editorial ARCB-Sapientia are ca scop difuzarea literaturii religioase, fiind compus din editurile ARCB și Sapientia.
Editura ARCB publică lucrări fundamentale pentru înțelegerea credinței creștine și pentru o temeinică formare spirituală. Primele publicații datează din perioada interbelică. După 1989, în catalogul editurii se regăsesc scrierile papilor, exegeză biblică, filosofie, psihologie, monografii, ghiduri pentru părinți, copii și tineri, vieți ale sfinților, manuale, calendare.
Editura Sapientia funcționează în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iași, având ca obiectiv primar promovarea literaturii teologice și filosofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană. Bucuria noastră este slujirea credinței voastre!
Nivel: 7.70 Stand: 400
ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București
Tel.: 021 312 67 04
Fax: 021312 58 41
E-mail: secretariat@arhivelenationale.ro
Director: Ioan Drăgan
Persoană de contact: Elena Mușat
Arhivele Naționale pun la dispoziția publicului volume de documente, surse primare referitoare la subiecte din diferite epoci istorice. Pe lângă acestea, un număr consistent de imagini ale documentelor reprezentative aflate în administrarea instituției urmează să fie expuse prin proiecție video.
Nivel: 7.70 Stand: 326
EDITURA ARS DOCENDI - UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Șoseaua Panduri nr. 94, sector 5, București
Tel./fax: 021 410 25 75
E-mail: office@arsdocendi.ro
http://www.arsdocendi.ro
Director: Ioan Crăciun
PR/Comunicare: Diana Dumitrescu
Ars Docendi este o editură cu profil academic și cultural în cadrul Universității din București. Recunoscută de CNCS și membră AER. Editura oferă și servicii de tehnoredactare, machetare și tipărire, având tipografie proprie. Colecții: Științe sociale, Comunicare, Limbă, Literatură, Artă, Istorie, Monografii, Religie, Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Medicină, Tehnică, Informatică.
Nivel: 0.00 Stand: 1
GRUPUL EDITORIAL ART
Strada Vasile Voiculescu
0.00: 33
Splaiul Independenței nr. 315 - 317 - 319, sector 6, cod 062650, București
Tel.: 021 224 30 89
E-mail: office@editura-art.ro
http://www.editura-arthur.ro; http://www.editura-art.ro; http://www.editura-paladin.ro
Director: Dan Iacob
PR/Comunicare Editura Arthur: Matei Sâmihăian - matei.samihaian@editura-art.ro
PR/Comunicare Editura Art: Eliza Dumitrașcu - eliza.dumitrascu@editura-art.ro
Grupul Editorial ART s-a distins pe piața românească de carte printr-o atenție deosebită acordată atât calității literare, cât și designului cărților pe care le-a editat. În prezent, Grupul Editorial ART a dezvoltat patru imprinturi dedicate unor categorii de public diferite: Editura Arthur (cărți pentru copii), Editura Youngart (literatură pentru adolescenți), Editura Paladin (cărți Science-Fiction, Fantasy, Crime&Noir) și Editura ART (literatură clasică și autohtonă, teorie literară etc).