:: Înscrierea expozanților se poate realiza prin expedierea către Secretariatul Târgului a formularelor de înscriere semnate și ștampilate

contract cadru - Caravana GAUDEAMUS 2013 .pdf (doar expozanții care nu au participat la Târgul GAUDEAMUS Craiova 2013)

adițional - GAUDEAMUS Timișoara 2013 .pdf

regulament GAUDEAMUS Timișoara 2013 .pdf

înscrierea în catalogul participanților GAUDEAMUS Timișoara 2013 .pdf

propuneri de evenimente GAUDEAMUS Timișoara 2013 .pdf

 

categorii de expozanți / info expozanți / plan de amenajare / participanți și evenimente

vizitatori
mass media